Language:
   
CIMCO CNC-Calc 7
CIMCO CNC-Calc 7 egenskaber
Værktøjsbaner af høj kvalitet
CIMCO CNC-Calc 7 genererer værktøjsbaner af høj kvalitet, hvilket resulterer i reduceret maskintid, forbedret overfladekvalitet, mindre værktøjsslid og længere maskinlevetid. Værktøjsbanerne udlægges direkte i den geometriske tegning ved simpel peg-og-klik. Ved kun at specificere et minimum af parametre, genererer og visualiserer CIMCO CNC-Calc 7 værktøjsbanerne på et øjeblik.

Cykler og makroer
CIMCO CNC-Calc 7 har indbyggede cykler og makroer til de mest almindelige operationer, så som program start, program stop, og værktøjsskift. Du kan også gemme eller kreere specielle cykler og makroer til de operationer, der er mest almindeligt forekommende i din egen opsætning og dine egne applikationer. Dette gør, at du kan lave makroer, der kan indsættes i dit CNC-program efter behov, og hver maskine kan skræddersys til et bestemt format.

Trimning med ét klik
Trim mellem skæringspunkter med bare ét klik. Elementet bliver automatisk delt i to, og trimmet til de to skæringspunkter, der er tættest på det sted, hvor du klikkede.

Fleksibel "snap"-funktion
En lang række "snap"-muligheder gør det nemt at klikke på bestemte punkter i din tegning. Funktioner, så som "Snap til skæringspunkter" og "Snap til cirklers og cirkelbuers centerpunkter" kan aktiveres separat, kombineret eller alle på én gang.

Fræsning af bogstaver og tal
Understøtter fræsning af tekst. Vælg en hvilken som helst TrueType skrifttype du vil bruge, og skriv enkelt teksten, du vil fræse. CNC-Calc udlægger automatisk værktøjsbanerne til teksten og omdanner alt til CNC-kode.

Intelligente boltmønstre
Cirkel- (fuld cirkel eller cirkelafsnit) og rektangulære (rækker og kolonner) boltmønstre skabes på sekunder, hvilket reducerer gentagent arbejde og sparer tid.

Afrund hjørneskæringspunkter
CIMCO CNC-Calc 7 kan afrunde et hvilket som helst hjørneskæringspunkt med hvilken som helst radius. Indtast blot en afrundingsradius og klik på hjørneskæringspunktet.

Transformationer
CIMCO CNC-Calc 7 inkluderer alle de transformationsmåder, som forventes af et moderne 2D CAD-system: Offset, spejling, rotation, flytning og skalering af dele af, eller hele, geometrien.

 
 
CIMCO A/S
Copenhagen
Denmark
Tel: +45 45 85 60 50
Fax: +45 45 85 60 53
www.cimco.com
CIMCO Americas, LLC
651 S Sutton Road, Suite 276
Streamwood, IL 60107
Tel: 704 644 3587
Fax: 704 943 0514
www.cimco.com