Language:
   
CIMCO Edit 7
Egenskaber for CIMCO DNC-Max 7
DNC-Max Client
DNC-Max Client bruges til lokal- eller fjernbetjent filoverførsel, portmonitorering og portstyring. DNC-Max Client kan tilgå en eller flere DNC-Max-servere over LAN, WAN eller tilmed internettet.

DNC-Max Server
DNC-Max Server er DNC-drivlinen, som tager vare på alle aktiviteter, der har at gøre med kommunikation. Man kan vælge at køre DNC-Max-Server som en service eller som en applikation. Dette er kerneelementet i DNC-Max.

Fra 1 til 4000 samtidige porte
Understøtter fra 1 til 4000 samtidige porte til DNC eller drip-feed, når kombineret med standard industriel RS-232-kommunikationshardware fra producenter så som MOXA, Quatech, DIGI, Comtrol, m. fl.

Fjernstyring af netværk
Fjernstyring af netværkskonfigurering og administration af flere servere fra ét sted (DNC-Max Client) letter styring og installation, og gør det muligt at monitorere DNC-serveres status fra hvor som helst på LAN, WAN eller over internettet.

DNC-Max Client tillader brugeren uden videre at fjernkonfigurere porte uden at være nødt til at stoppe hverken DNC-Max-serveren eller aktive filoverførsler på den samme port, mens ændringerne foretages. Portkonfigurationen vil automatisk opdateres, når den igangværende kommunikation med CNC-maskinen slutter. Brugeren kan også fjernkonfigurere DNC-Max-serveren, herunder servergenstart, fra en hvilken som helst PC på netværket. Brugerfladen i DNC-Max Client er den mest avancerede, mest fleksible på markedet.

Alsidig Remote Request og automatisk navngivning
Alsidig Remote Request og automatisk navngivning er egenskaber, der gør det muligt for operatører at starte filoverførsler direkte fra deres CNC-styring, eller bruge håndholdte terminaler til ældre CNC-maskiner, CNC-maskiner med manglende alfanumerisk tastatur eller andre begrænsninger. Remote Request understøtter DNC-genstart, filsløjfer, omfattende filbiblioteksfunktioner – inklusive til underbibliotek og biblioteksprioritering – biblioteksfiltre og wildcards (f. eks. P123*).

Passwordbeskyttelse i flere niveauer
Passwordbeskyttelse i flere niveauer muliggør begrænsning af konfigurerings- og kontrolmuligheder til nøglepersoner.

Flere send-/gensend-funktioner
Flere send-/gensend-funktioner giver operatøren mulighed for at sende fra et hvilket som helst sted i filen, specificeret ved linienummer, bloknummer eller værktøjsskift, herunder også ved fjernbetjening med Remote Request.

Omfattende realtidslog
DNC-Max inkluderer omfattende realtidslog af DNC-system og maskinaktivitet, samt mulighed for at sende statusrapporter direkte til CNC-operatører.

Intuitiv grafisk brugergrænseflade
DNC-Max står for professionelt udseende og funktion. Desuden er layout af dialoger, menuer og værktøjslinier forenklede for bedre brugervenlighed, og genkendeligt fra andre professionelle, Windows-baserede softwareapplikationer.

DNC-Max Client integreret i CIMCO Edit 7
Ud over at være den selvstændige DNC-Max Client, er den fulde DNC Client nu også tilgængelig i editoren, hvilket gør CIMCO Edit 7 til en universel indgang og brugergrænseflade for både NC-Base- og DNC-Max-brugere.

DNC-integration i CIMCO Edit 7

NC-Base brugeradministration
DNC-Max brugeradministration kan linkes til NC-Base, hvilket muliggør brugeradgangskontrol "pr. port".

Pocket-PC Client
DNC-Max' Pocket-PC Client understøtter basal filoverførsels- og monitoreringsfunktioner fra enhver Microsoft Pocket PC (2002/2003)-kompatibel PDA.

Understøttelse af licensserver
Understøttelse af licensserver giver brugere mulighed for fleksibelt at anvende det nøjagtige antal softwarelicenser, der er behov for i netop deres systemkonfiguration. Flydende licenser til DNC-Max og CIMCO Edit understøttes.

Parametrisk systemkonfiguration
I modsætning til alle andre eksisterende DNC-systemer bruger DNC-Max systemvariabler og indstillinger til hurtig installation, konfiguration og løbende systemvedligeholdelse. Foretag en ændring ét sted, og den går igen gennem hele systemet – fra serveren ned til maskin- og portindstillinger. Det betyder hurtigere installationer, administration uden bøvl (ved f. eks. skift af PC'er eller placering af data), og lavere omkostninger totalt set.

Lagring af maskinindstillinger
Maskinindstillinger lagres i den slags genanvendelige tekstfiler, der går igen i hele DNC-Max-systemet. Tilføj en nye porte til dit DNC-system ved at vælge fra en række prædefinerede/prækonfigurerede maskinskabeloner, eller opret dine egne.

Fjernmonitorér al DNC-server-aktivitet
Webmonitoring™ giver dig mulighed for at fjernmonitorere al DNC-server-aktivitet fra ethvert sted i verden, hvor du har adgang til en PC, der er "på nettet"! Inkluderer komplet WAP-understøttelse til webmonitorering via PDA'er med browser, mobiltelefoner og beskedapparater så som Blackberry.

 
 
CIMCO A/S
Copenhagen
Denmark
Tel: +45 45 85 60 50
Fax: +45 45 85 60 53
www.cimco.com
CIMCO Americas, LLC
651 S Sutton Road, Suite 276
Streamwood, IL 60107
Tel: 704 644 3587
Fax: 704 943 0514
www.cimco.com