Language:
   
CIMCO Filter
Reducér bearbejdningstid og udglat værktøjsbaner
CIMCO Filter reducerer bearbejdningstiden drastisk ved at konvertere sammenhængende lineære bevægelser til cirkelbuer, hvilket samtidig giver en meget mere jævn værktøjsbane.
Fordelene ved at bruge CIMCO Filter er ganske enkelt:
  • Reduceret bearbejdningstid
  • Forbedret overfladefinish
  • Reduceret slid på værktøjer
  • Reduceret programstørrelse
Mindst 50% reduktion i filstørrelse.
CIMCO Filter konverterer lineære bevægelser til cirkelbuebevægelser, når det er muligt – d.v.s. inden for den tolerance, brugeren har angivet. Det reducerer filstørrelsen med mere end 50%. Denne reduktion opnås uden nogen form for tab i præcision, og med respekt for den originale overflade. CIMCO Filter giver dig en meget bedre overfladefinish og reducerer bearbejdningstiden betragteligt.
ISO-, Heidenhain- og CL-dataformater
CIMCO Filter læser NC-programmer i ISO- og Heidenhain-formater, og også CL-data så som APT-filer fra førende CAD/CAM-producenter. Linier konverteres til linier og cirkelbuer i XY-,XZ- og YZ-planerne (G17, G18 og G19 i ISO-kode).
Bearbejdningsstrategi
Den anvendte bearbejdningsstrategi vil påvirke den reduktion, der er mulig. Hvis der ikke er nogen bevægelser, der er begrænset til ét af de tre basale planer (G17, G18 og G19), vil der ikke ske nogen reduktion. Et eksempel på et program, der ikke kan reduceres, er en parallel værktøjsbane med en 30° vinkel til X-aksen.
Virkningsgrad
CIMCO Filter forbedrer virkningsgraden på din gamle styring og gør det muligt til fulde at udnytte 3D-cirkelbuer og NURBS på nyere styringer.
CIMCO Filter indstillinger
 
 
CIMCO A/S
Copenhagen
Denmark
Tel: +45 45 85 60 50
Fax: +45 45 85 60 53
www.cimco.com
CIMCO Americas, LLC
651 S Sutton Road, Suite 276
Streamwood, IL 60107
Tel: 704 644 3587
Fax: 704 943 0514
www.cimco.com