Language:
   
CIMCO MDC-Max 7
Det professionelle valg til
indsamling af produktionsdata
CIMCO MDC-Max er et real-time dataopsamlingssystem, der giver dig øjebliksrapporter og diagrammer til beskrivelse af produktiviteten i dit maskinværksted.
I vore dages komplekse og globale konkurrencesituation er det vigtigere end nogensinde før at optimere udnyttelsen af virksomhedens maskiner.

CIMCO MDC-Max tilbyder omfattende maskindataindsamling og –analysemuligheder, som med øjebliksrapporter forenkler den optimale udnyttelse af maskinerne og giver overblik over maskinernes samlede effektivitet (OEE – Overall Equipment Effectiveness). Alt dette kan opnås uden at tilknytte en PC til hver CNC – alle data kan overføres med kabel, trådløst eller tilkoblet virksomhedens netværk (ethernet) og lagres centralt, selv hvis data ønskes indsamlet fra flere værksteder.

CIMCO MDC-Max 7 fungerer sammen med seneste version af markedets mest driftsikre CNC-kommunikationssoftware -
CIMCO DNC-Max 7.

Læs mere om DNC-Max 7 her.
Hvordan virker MDC-Max
Typisk installerer vi en af vores MDC-enheder i maskinstyringen. Denne enhed er forbundet til cyklus start- og emnetæller-relæerne. Hver gang signal for forarbejdningscyklus eller emnetæller detekteres af MDC-enheden, sendes en kode tilbage til DNC-Max-softwaren. Da der findes mange forskellige typer maskinstyringer, kan de monitorerede signaler variere afhængig af kundens krav.

Koderne registreres realtime i computersystemet og kan vises med det samme i et grafisk format.
Opsætning med CIMCO MDC-Max forbundet trådløst til maskiner i værkstedet


Hvis en maskine af én eller anden årsag ikke producerer, kan operatøren skanne en stregkode, der informerer MDC-Max-systemet om, hvorfor maskinen er stoppet. Disse koder kan selvfølgelig tilrettes, så de passer til din virksomhed, men typisk vil man have stregkoder for følgende muligheder:
 • Venter på opstiller
 • Venter på vedligehold
 • Venter på værktøj
 • Venter på materiale
 • Venter på...
Da MDC-Max registrerer al denne information, kan der udskrives rapporter, der viser, hvor meget tid der er blevet tabt pga., at der ventes på værktøj etc.
Simpel indsamling af maskindata
Størstedelen af virksomheder ønsker kun at vide, om en bestemt maskine kører og producerer, eller om den er stoppet. Den simple dataindsamling producerer diagrammer, der viser, hvor megen tid maskinen har været i produktion samt den mængde tid, maskinen har været nede. Derefter er det op til værkføreren at spørge operatøren, hvorfor maskinen ikke kørte.


Simpel indsamling af maskindata
Avanceret indsamling af maskindata
Med avanceret indsamling af maskindata kan vi tilvejebringe præcis rapportering om CNC-maskinens effektivitet ved enhver opgave. Vi kan vise den totale procentandel nedetid for enhver slags produktionsstop, så som værktøjsskift, opstilling og maskinvedligehold m.m. Denne ekstra information fås fra operatøren, der med en stregkodelæser scanner en kode, der beskriver årsagen til maskinens nedetid. Denne information kan så bruges til at sætte fingeren på, nøjagtig hvad der bevirker produktionstabet.
 • Operatørs ID-login
  MDC-Max ved, hvem der er logget på maskinen
 • Opstiller-login
  MDC-Max kan udskille opstillingstid for hver opgave
 • Vedligeholds-ID-login
  MDC-Max kan udskille vedligehold fra nedetid
 • Venter på materiale
  Operatøren skanner denne kode for at markere, at han venter på materiale
 • Ingen opgave
  Der venter ingen opgaver til maskinen
 • Kasseret emne
  Det seneste emne var kasseret og skal ikke tælles med
 • Værktøjsbrud
  Operatøren venter på en opstiller

Avanceret indsamling af maskindata
Rapporter og diagrammer
Med over 100 rapportskabeloner til rådighed er det nemt at få overblik over dine data, så du kan undersøge, hvad der sker nøjagtig hvor i din produktionsplanlægning.
 • Forarbejdningstid pr. emne (min., max. og gennemsnit)
 • Antal emner pr. skift/operatør
 • Antal kasserede emner
 • Maskinens nedetid
 • Planlagt vedligehold
 • Ikke-planlagt vedligehold
 • Opstillingstid pr. emne
 • Operatørens effektivitet
 • Maskinernes samlede effektivitet (OEE)
 • Realtime maskin-display
 • (se med det samme, hvilke maskiner der kører)
En ægte, integreret løsning
MDC-Max er fuldt integreret med CIMCO DNC-Max og CIMCO NC-Base, hvilket betyder komplet DNC, dokumenthåndtering og maskindataindsamling fra én og samme leverandør.

CIMCO MDC-Max 7
MDC-Max varetager indsamling af alle CNC-data i arbejdsgangen og antal emner produceret.

CIMCO DNC-Max 7
DNC-Max styrer afsendelsen og modtagelsen af CNC-programmer til og fra virksomhedens CNC-maskiner. Programmer kan hentes via maskinstyringen, så operatøren undgår at skulle forlade sin maskine. Ethvert program, der ændres af operatøren og sendes tilbage til DNC-Max kan automatisk tildeles et højere versionsnummer eller sættes i karantæne. Derved kan ændringer om nødvendigt spores og omgøres til tidligere versioner.

Læs mere om CIMCO DNC-Max her.

CIMCO NC-Base 7
Data indsamlet af MDC-Max kan med det samme analyseres af NC-Base-modulet til brug for grafer og diagrammer, der kan vise nøjagtig, hvordan det går med virksomhedens produktionsplaner. NC-Base gør det også muligt at gemme de dokumenter, der hører til et givet job, såsom tegninger, fotos af maskinopstillinger, værktøjslister, operationsark, CNC-programmer etc. Det gør det ekstra nemt at finde alle tilhørende informationer.

Læs mere om CIMCO NC-Base her.
Machine monitoring

Machine monitoring / shop floor

Min/Max Cycle times

Machine utilization

Daily shop downtime

Daily machine hourly utilisation

Cycle times

Daily machine timeline

Down time reasons / barcode reader

Down time reasons / touch screen
 
 
CIMCO A/S
Copenhagen
Denmark
Tel: +45 45 85 60 50
Fax: +45 45 85 60 53
www.cimco.com
CIMCO Americas, LLC
651 S Sutton Road, Suite 276
Streamwood, IL 60107
Tel: 704 644 3587
Fax: 704 943 0514
www.cimco.com