Language:
   
CIMCO NC-Base 7
CIMCO NC-Base 7 egenskaber
Stærk SQL-database
Stærk SQL-database, der kan håndtere hundrede tusinder af programmer og deres tilhørende produktionsfiler.

Omfattende søgefunktion
Omfattende søgefunktion modelleret efter det velkendte Microsoft-søgeværktøj, men forbedret i forhold til CNC-programsøgning.

Brugerdefinerede datafelter
Op til ni (9) brugerdefinerede datafelter er til rådighed, så kategorisering og programstyring kan ske efter brugerens ønsker.

Styring af produktionsdokumenter
Styring af produktionsdokumenter sker via en standard brugerflade, hvor CNC-programmerne kan tilknyttes alle slags produktionsdokumenter, så som opsætningsark, værktøjslister, notater, kommentarer ved eftersyn, billedfiler o.m.a. Inkluderet er også integreret billedfremvisning af standard filtyper, samt mulighed for at starte eksterne applikationer og/eller editorer til gennemsyn af egne eller specielle filformater.

Filskabeloner
Der forefindes filskabeloner til opsætningsark, værktøjslister og notater. Filerne genereres automatisk, baseret på skabeloner, som man selv laver i CIMCO Edit, MS Word, en HTML-editor el. lign.

Backup-styring
Backup-styring giver fleksible og konfigurérbare backup-muligheder, inklusive backup af enkelte eller mange filer på én gang, samt filgendannelse og-sammenligning.

Godkendelsesstyring
Godkendelsesstyring giver programmørerne mulighed for at markere filer som godkendt eller ikke-godkendt, så kommunikationsadgang begrænses. En godkendelseskø gør samtidig, at programmørerne hurtigt kan se, hvilke filer – om nogen – der står klar i køen til godkendelse.

Versionsstyring
Versionsstyring giver programmørerne total, fleksibel kontrol over filversioneringen, hvilket omfatter muligheden for at sammenligne opdaterede filer, originale filer og filer under opdatering – og på den baggrund håndtere ændringerne.

Spærrekontrol
Med spærrekontrollen har programmørerne mulighed for at spærre filer for at styre editering og kommunikationstilgang.Bruger-/gruppe-administration
NC-Base er designet med administration af rettigheder, hvilket giver mulighed for at begrænse tilgang og have kontrol over, hvad hver enkelt bruger eller gruppe må foretage sig i NC-Base Client.

Maskingrupper
Maskingrupper giver administratorer adgang til at opdele maskiner og porte i grupper, for tilknytning til emners programmer. Denne feature fungerer sammen med CIMCO Edit Professional.

DNC-kommunikation
DNC-kommunikation sker med CIMCO Edit eller DNC-Max. Brugeren kan starte "send"-overførsler inde fra NC-Base Client-brugerfladen.

Automatiseret import
Automatiseret import gør det unødvendigt for programmørerne manuelt at indlæse programmer under den indledende installation, eller når programmer oprettes inde i CIMCO Edit eller auto-modtages af DNC-Max.

Integreret med CIMCO Edit 7
Integreret brugergrænseflade i CIMCO Edit gør, at man kan arbejde i ét og samme miljø, både med editering og styring af CNC-programmer, og tilhørende filer.

Understøttelse af ethernet netværksstyring
Understøttelse af ethernet netværksstyring betyder, at auto-import til NC-Base af programmer, der stammer fra netværks-CNC-styringer (TCP/IP), også understøttes.

Helstøbt integration med DNC-Max
NC-Base er designet, så helstøbt integration med DNC-Max er mulig, resulterende i et samlet system der udgør den mest avancerede, automatiserede filstyring nogetsteds.

 
 
CIMCO A/S
Copenhagen
Denmark
Tel: +45 45 85 60 50
Fax: +45 45 85 60 53
www.cimco.com
CIMCO Americas, LLC
651 S Sutton Road, Suite 276
Streamwood, IL 60107
Tel: 704 644 3587
Fax: 704 943 0514
www.cimco.com